HER KAN DU LÆSE HVAD NOGLE AF VORES KUNDER SIGER OM OS

Nedsættelse af sygefravær

Lena Schönbucher
Myndighedschef, Tønder Kommune

”Tak for en konstruktiv og frugtbar dag, som jeg glæder mig til at følge tæt op på.
Det var helt utroligt, hvor megen energi der var i rummet til fremlæggelsen af handlingsplanen – efter 8 timers intensivt arbejde. Det siger lidt om din måde at facilitere sådan en proces på – imponerende! Tak for en utrolig professionel forberedelse frem mod dagen. Tak for den gode sparring – jeg har lært meget. Også en tak til Allan for et yderst nærværende og interessant oplæg, som har givet grundlag for refleksion over, hvad man selv kan gøre for at øge trivslen – ikke kun for en selv, men også i forhold til sine kolleger”. (Efter to måneder var sygefraværet mere end halveret)

Samarbejde i chefgruppen, planlægning og eksekvering af strategi

Ole Hansen
Institutionschef, Jyderup Fængsel

En stor ombygning til mange millioner kroner, markante ændringer i driften, og en ny chefgruppe. Det var -og er-  de udfordringer vi står over for. Vi havde derfor brug for hjælp til at fastsætte en fælles retning. En retning for prioritering og udvikling af den individuelle tillid i chefgruppen. Andre anbefalede os Kenneth P. Jeanty. Ordene var bl.a. ”anderledes tilgang”, ”professionel” og ”dygtig”. Det kan jeg og den øvrige chefgruppe tilslutte os. Vi oplevede en engageret og velforberedt konsulent, der både var i stand til at give os plads til selv at arbejde, men som også formåede at hjælpe både i processen og med ”gode råd”. Værdien af denne hjælp fra Kenneth P. Jeanty har været stor, og de redskaber, vi fik, er nu en daglig hjælp til det komplicerede arbejde, vi er i gang med. De bruges både i den daglige drift og i den langsigtede planlægning/strategi.

Vidensdeling i forskningsprojekt

Mette Friberg Hitz
Centerleder, overlæge, ph.d., klinisk lektor, Videnscenter for Knoglesundhed

“Jeg har arbejdet sammen med Kenneth i forbindelse med facilitering af en workshop med faglige eksperter. Kenneth arbejder struktureret, med overblik og har et stort fagligt indblik i gruppeprocesser. Kenneths valg af metoder i workshoppen gjorde, at vi formåede at få nye perspektiver i spil, som vi ikke havde forudset, og det har givet os nye vinkler til vores videre arbejde.”

Eksekvering af strategi

Kenneth Millard
Direktør, AREPA FIRENEWS

“Vi har anvendt Jeanty & Movement i et forløb med stor succes. Facilitering viste sig som en effektiv metode til at definere konkrete problemstillinger og skabe et forum med positivt engagement og løsnings-mentalitet. Kenneth Jeanty hjalp os til at få involveret medarbejderne så vi fik identificeret vores egne løsninger på fastlåste paradigmer. Det bedste var, at alle medarbejdere blev inspireret til at deltage aktivt i processen og på den måde fik et medejerskab af løsningerne. Jeg kan kun give mine bedste anbefaling af Jeanty & Movement som vi helt sikkert vil bruge igen, når behovet opstår!
 

Forandringer

Poul Gemzøe-Enemark
Underdirektør/Forhandlingschef, DSB

“Jeg har brugt Kenneth i forbindelse med et forløb, hvor jeg ønskede både at ryste afdelingen bedre sammen, sætte fokus på (og handle på) forandringer, lære dem vigtigheden af at dele information for at kunne samarbejde og sidst men ikke mindst, at lære, at den måde man løser en opgave på nu, ikke nødvendigvis er den smarteste næste gang man får opgaven.
Kenneth sammensatte et forløb, der sad lige i skabet. Der var klar og tydelig instruktion inden hver øvelse, og der var opsamling og refleksion efter hver øvelse. Kenneth satte sig fra starten ind i, hvilken type af medarbejdere, der var i min afdeling. Han brugte megen tid på forberedelse og løbende afstemning af forventninger og ideer. Det gjorde at jeg hele tiden følte mig tryg ved processen. Det blev et arrangement, hvor medarbejderne fik flyttet nogle grænser, havde det sjovt, lærte noget på en enkel og let forståelig måde, og uden tvivl fik det med hjem, som var hensigten. Vi bruger det lærte løbende i vores afdeling til at reflektere over, om vi gør tingene på den rigtige måde eller det skal forandres. Jeg kan kun give Kenneth mine bedste anbefalinger”

Deltager i konference

Karsten Juhl
Direktør, Lalandia

“I efteråret 2018 har jeg deltaget i en konference med workshops, med en facilitering af processen af Kenneth Jeanty. I tidligere workshops med samme deltagere, har jeg oplevet modstand i samarbejdet, hvor dårlig styring var med til at ’grave grøfter’
Workshoppen med Kenneth Jeanty som facilitator blev anderledes. Alle forstod deres beføjelser og arbejdede ihærdigt. Kenneth var på den gode måde ”usynlig” og vi fik rig lejlighed til at udfordre hinanden, drøfte og ikke mindst finde en fælles ramme for tilbagemelding. Det er rart i en travl hverdag; at opleve en konference med workshops, der giver mening, hvilket Kenneth skabte. Jeg oplever Kenneth som behagelig og faglig kompetent. Kenneth er én konsulent – jeg sagtens kan se – møde mine medarbejdere. Jeg kan anbefale Kenneth Jeanty”

Mentor for Afdelingsdirektør

Martin Nørtoft
Adm. Direktør, SalesPartners Group

“SalesPartners Group har fornøjelsen af at have Kenneth tilknyttet som ekstern mentor. I SalesPartners har vi unge ledertalenter, der mangler en erfaren leder, med relevant teoretisk og praktisk erfaring, som de kan læne sig op ad. Kenneth er mentor for vore Afdelingsdirektør i Odense, hvor han igennem sparring og 1 til 1 samtaler, sikrer at vore Afdelingsdirektør opnår en faglig og personlig udvikling, der matcher vedkommendes behov og høje ambitionsniveau. Vi kan til enhver tid anbefale Kenneth til virksomheder, der ønsker at arbejde med en behagelig, faglig dygtig og nytænkende person”

Turismetiltag

Martin HH Bender
CEO, VisitSydsjælland-Møn A/S

“I min position som direktør for Sydkystdanmark har jeg ansvaret for at fremme turismen på Sydsjælland og Møn. I den forbindelse afholder vi workshops med borgmestre, politikere og de store turismeaktører fra Sydsjælland, Stevns og Møn. I disse workshops er det vigtigt, at vi får alle aktiverede, så deres bedste inputs kommer i spil indenfor den tidsramme, som vi har til rådighed, og indenfor den faglige kontekst vi har brug for. I vores valg af ekstern konsulent lagde vi vægt på en, der ville sætte sig helt ind i problemstillingen, og som forstod at opbygge en proces, så deltagernes forskellige interesser blev imødeset, og som samtidig udmøntede sig i et konkret outcome.
Jeg oplevede Kenneth som meget engageret og nem at samarbejde med. Hans omhyggelige forberedelse, jordnære og motiverende stil gjorde, at vi fik præcis det udbytte, vi havde brug for. Det betød, at vi allerede dagen efter kunne arbejde videre med den inspiration, som deltagerne gav os. Jeg kan helt sikkert anbefale Kenneth, når man ønsker en professionel moderator og facilitator”

Netværk under Dansk Industri

Christina G. Dalsgaard
COO, Tuco Marine Group

“Som del af styregruppen i et branchenetværk under DI samarbejder jeg med Kenneth, der er hyret ind som ekstern facilitator for netværket. Kenneth går til faciliteringsopgaven med stor ildhu og grundighed. Han forstår vigtigheden af at være synlig og styrende uden at virke dominerende. Jeg ser frem til et fortsat godt samarbejde med Kenneth i fremtiden”

Udvikling af elitesportsudøvere

John Trøjgaard
Cheftræner, Køge Bokseklub

“I forbindelse med sæsonopstart har vi haft vores kampboksere, der består af Danske mestre og landsholdsboksere, igennem en workshop hos Jeanty & Movement. Målet var at skabe fokus på den enkelte atlets handlingsplan, samtidig med at der blev udarbejdet et værdisæt for kampholdet. Dette lykkedes til fulde. Selv om gruppen var sammensat af forskellige alderstrin og uddannelsesni-veauer blev alle inspireret til at samarbejde om fællesløsninger og afslutte med individuelle handlingsplaner. Det var overraskende at erfare hvilke dybe og præcise refleksioner, der kom frem som endeligt resultat. Lige så vigtigt var det, at vi fik det, vi fik stillet i udsigt af Kenneth Jeanty”

Salgstræning og holdningsbearbejdning

Miroslav Vidovic
Erhvervsassurandør, Alm. brand

“Jeg mødte Kenneth for første gang for snart 10 år siden, på et internt kursus. De værktøjer jeg fik af Kenneth, har gjort at jeg kunne udvikle mig professionelt, og har givet mig en stabilitet i mit arbejdsliv. Det sjove af det hele er, at selvom jeg var på det kursus for 10 år siden, så er de færdigheder jeg har lært, ligeså brugbare i dag som dengang, og jeg bliver tit beundret på arbejdspladsen, når jeg f.eks. skal booke møder. Kenneth har givet mig en skabelon som jeg har brugt siden jeg lærte den, og den har givet mig nogle store succes’er i forretningslivet. Jeg kan på det varmeste anbefale Kenneth til enhver som ønsker at blive skarpere til det man laver”Vil du inspireres med viden om ledelse og motivation?