SEMINAR

Fordi et foredrag ikke bare er et foredrag.

Seminar der huskes
Hos os bestræber vi os på, at gøre alle seminarer inspirerede og relevante gennem f.eks. indlæg og workshops. Et foredrag er ikke bare et foredrag. For ét er at medvirke og i øjeblikket føle sig inspireret og medrevet, noget andet er, om man rent faktisk får noget med sig på lang sigt. Det er her, vores best practice faciliteringen gør hele forskellen, for den bidrager med værktøjer — f.eks. en konkret plan — som sætter deltagerne i stand til at få en langtidseffekt ud af den inspiration, et seminar byder på. 

Specialiserede indlægsholder
Det er normalt én af virksomhedens eller organisationens egne ledere, som leder et seminar. Med en ekstern, specialiseret indlægsholder fra Jeanty & Movement bliver gennemslagskraften større og effekten mere langtidsholdbar.  Vores jægersoldat, psykolog eller atlet italesætter relevante og spændende emner, som der efterfølgende bliver arbejde i dybden med i det rette perspektiv.

Løser konkrete udfordringer
Jeanty & Movement har udviklet en række temaer for seminarer, der sigter på at løse konkrete udfordringer i din organisation. Hvert enkelt seminar bliver skræddersyet til jer, men her kan du måske finde lidt inspiration.

STRESS ER DYRT

Forstå og forebyg stress ved forståelse for individet og teamet imellem.

”Stress er dyrt”:
De vigtigste parameter for at forebygge stress er at forstå, hvad der sker i den enkelte medarbejder, og hvad der sker imellem jer i teamet. Jeanty & Movement afholder anti-stress seminarer på en halv eller en hel dag. Med fagligt input og gennemtestede gruppeprocesser sikrer vi, at I opnår det resultat, der sparker energien tilbage i teamet.

I får faglig viden og inspiration til forebyggelse af stress, og vores anerkendte psykolog, som til daglig har egen klinik, giver jer en række nyttige værktøjer. Sammenholdt med den efterfølgende workshop sikres I varige resultater.

I behøver ikke allerede have f.eks. sygemeldte medarbejdere for at opnå udbytte af dette seminar, for det kan effektivt bruges til at tage stresseffekten i opløbet.

Har I allerede sygemeldte medarbejdere, har andre af vores kunder haft glæde af seminaret for at kunne lave en nødvendig plan for byde den eller de stressmeldte medarbejdere velkommen tilbage på arbejdspladsen.

Kontakt os og få en snak om hvor det kan hjælpe jer eller få tilsendt mere uddybende materiale.

Se mere om indlægsholderen – klik her

LÆR AF ELITEN

Opfyld dit fulde potentiale ved at lære hvordan eliten gør.

“Lær af eliten”:
Når konkurrencen er hård, og man vil være bedst, kan man ligeså godt lære af de bedste. Jeanty & Movement tilbyder én af Danmarks bedste inspiratorer; nemlig en erfaren og stadigt tjenestegørende officer fra Jægerkorpset. Under seminaret holder vi fokus på de emner, der er essentielle for jeres organisation. Efterfølgende arbejder vi med gennemtestede gruppeprocesser, der er jeres garanti for, at I får det ønskede resultat.

Læs mere om indlægsholderen her.

Kontakt os og få en snak om hvor det kan hjælpe jer eller få tilsendt mere uddybende materiale.

KOMMUNIKATIONS-SEMINAR

Du kan have geniale idéer, men hvis du ikke kommunikere dem godt nok, kommer dine idéer ingen vegne.

“Kommunikationsseminar”:
Kommunikation er en hjørnesten for de fleste organisationer og i alle menneskers hverdag. Jo bedre og mere effektivt, man kommunikerer, desto kortere er vejen til et succesfuldt samarbejde, en succesfuld hverdag og succes i det hele taget.

I dette seminar kan vi f.eks. arbejde ud fra erhvervspsykologiske test eller indlæg fra vores kliniske psykolog, som kommer nærmere ind på psykologien bag vores kommunikation. Vi kan også gøre brug af vores erfarne jægersoldat, som fra praksis ved, hvad effektiv og præcis kommunikation betyder, når man arbejder med livet som indsats. Vi kan også  kombinere seminarets indhold og skræddersy til jeres behov. Seminaret sluttes med en workshop, hvor I finder jeres egen nye vej.

Kontakt os og få en snak om hvor det kan hjælpe jer eller få tilsendt mere uddybende materiale.

Se mere om indlægsholderen – klik her.

LEDELSESGRUNDLAG

Et solidt grundlag er grobundet for fremtidens ledere.

“Ledelsesgrundlag”:
At have et klart defineret ledelsesgrundlag, er afgørende for både lederen selv og resten af organisationen. Ved dette seminar stiller vil bl.a. en række spørgsmål:

  • Hvordan bidrager du bedst til din organisation?
  • Hvor går dine professionelle grænser?
  • Hvad vil du helst huskes for som leder?
  • Hvilken professionel træning har du mest behov for?
  • Hvordan ledes du bedst for at fungere optimalt?
  • Hvad bør du have fokus på, som ikke fremgår af din stillingsbeskrivelse?

I dette seminar kan vi arbejde på basis, af erhvervspsykologiske test, relevante indlæg fra vores kliniske psykolog eller vores tjenestegørende jægersoldat. Vi kan italesætte baggrunden for, hvorfor man kan miste sit mod, og hvad der sker i os, når vi skal forandre os, og hvad der sker, når vi bliver usikre I vores ledelse.  Jægersoldaten — som har stor erfaring med ledelse i krisesituationer, vil dele fundamentale erfaringer med jer under seminaret, som vi skræddersyr specielt til jer. Seminaret sluttes med en workshop, hvor I udarbejder plan for jeres nye vej.

Kontakt os og få en snak om hvor det kan hjælpe jer eller få tilsendt mere uddybende materiale.

Se mere om dem der kan holde indlæg her.

VILJE OG PASSION

Seminaret der giver dig lyst til at gå den ekstra mil.

“Vilje og passion”:
Her er seminaret, som er udviklet specielt for unge mennesker der skal ud på arbejdsmarkedet for første gang, eller vil ønsker udvikle deres karrierestart positivt.  Få inspiration fra en professionel atlet, som ellers var dømt ude allerede som barn. Han blev i en ung alder ramt af sygdommen Calve-Legg-Perthes, som bandt ham til en kørestol i flere år.  Imidlertid gjorde hans viljestyrke ham til både jysk-, dansk- og nordiskmester som amatør i en fysisk krævende sportsgren, som han i dag dyrker professionelt blandt den øvrige verdenselite. Det er historien om, at når et handicap slukker dine drømme, men det alligevel lader sig gøre.

Glæd dig til en fortælling, som virker både stærk og stærkt inspirerende på motivationen til at nå dine egne eller teamets mål — uanset forhindringerne.

Kenneth Jeanty leder seminaret med dyb indsigt. Kenneth har nemlig selv kæmpet med Calve-Legg-Perthes, og han kender derfor selv udfordringerne på nærmeste hold.

Kontakt os og få en snak om hvor det kan hjælpe jer eller få tilsendt mere uddybende materiale.

Se mere om indlægsholderen – klik her.

Se video om Frederik og hør hans historie her: